Koncert Operistik për promovimin e talenteve te reja.

Koncert pa publik. 

 

 

  • 22/01/2021
  • Holli i TKOBAP
  • Artistet e TKOBAP
  • Artistet e TKOBAP (Shfaqje pa publik)