Bashkebisedim me praktikante te mesuesise mbi pervojen e tyre gjate vitit shkollor dhe mbeshtetja e tyre neper shkolla ne situate pandemie. 

  • 19/01/2021
  • 10:00
  • MASR
  • Ministrja , zv.Ministrja Nina Guga, znj.Zamira Gjini
  • Praktikante te mesuesise