Inspektim i subjekteve qe kane perfituar nga Skema Kombetare/IPARD

  • 16/01/2021
  • 09.00
  • Qarku Berat
  • Ministri dhe te tjere
  • Ministri dhe pjesemarres te tjere