1. Inspektim për ecurinë e punimeve në konviktin “CHARLES TELFORD ERIKSON” GOLEM
  • 14/01/2021
  • Njesia Administrative Golem
  • Kryetari i Bashkisë, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryetari i Bashkisë, Pjesëtarë të tjerë