Firmosje e marrëveshjes mes Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Greqisë, mbi ngritjen dhe funksionimin e një Qendre kontakti të përbashkët policore dhe doganore. 

  • 18/01/2021
  • 12:00
  • Pika e Kalimit Kufitar Kakavije, Gjirokastër
  • Zv.ministri Hodaj, Zv.ministri i Brendshëm i Greqisë
  • Zv.ministri Julian Hodaj, Zv.ministri i Brendshëm i Greqisë, Drejtori i Departamentit të Policisë Kufitare Eduart Merkaj, Te ftuar