Interpelancë me ministrin Blendi Klosi, mbi temën: “Pyjet si pasuri kombëtare dhe zhvillimet e fundit në sektorin e pyjeve”, për zbatimin e ligjit 57/2020 miratuar në prill të vitit 2020 nga organet e qeverisjes vendore.

Kjo interpelancë nuk ka kosto financiare të parashikuara për vitin 2021.

  • 21/01/2021
  • 09:00
  • Online në formatin Webex
  • Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi, Drejtoresha e Agjencisë për Dilalog dhe Bashkëqeverisje, Eridana Çano
  • Shoqata e Përdoruesve të Pyjeve