Inspektim i Kryetarit per ecurinë e punimeve ne rrugën “Atdheu”

  • 13/01/2021
  • Lagjja nr 5 Kavaje
  • Kryetari i Bashkisë, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryetari i Bashkisë, Pjesëtarë të tjerë