Verifikim i ecurisë së subjektet të mbështetur nga AZHBR, pjesë e programit të skemës kombëtare.

  • 17/01/2021
  • Qarku Tirane
  • Përfituesi nga Programi i mbështetjes në Skemën Kombëtare
  • Përfituesi nga Programi i mbështetjes në Skemën Kombëtare, pjesëtarë të tjerë