Verifikim i ecurisë së investimit në fermën e Zhaneta lecinit, të mbështetur nga AZHBR, pjesë e programit të skemës kombëtare

  • 15/01/2021
  • Qarku Tirane
  • përfituesi nga Programi i mbështetjes në Skemën Kombëtare,
  • përfituesi nga Programi i mbështetjes në Skemën Kombëtare, Pjesëtarë të tjerë