Verifikim i ecurisë së investimit në fermën e Xhavit Dervishi, të mbështetur nga AZHBR, pjesë e programit të skemës kombëtare

  • 13/01/2021
  • Qarku Tirane
  • përfituesi nga Programi i mbështetjes në Skemën Kombëtare
  • përfituesi nga Programi i mbështetjes në Skemën Kombëtare, pjesetare të tjerë