Inspektim i Kryeministrit për përfundimin e punimeve të Shkollës 9-vjeçare “Dan Bajrami”, Gjorëm, Bashkia Kurbin.

  • 15/01/2021
  • Gjorëm, Bashkia Kurbin
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë dhe pjestarë të tjerë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë dhe pjestarë të tjerë