Inspektim i Drejtoreshës së Përgjithshme tek investimi i përfunduar i kompanisë L&b fruits 2006pjesë e programit IPARD II.

  • 12/01/2021
  • Qarku Fier
  • Drejtoresha e Pergjithshme, Perfituesi i investimit
  • Drejtoresha e Pergjithshme, Pjesetare te tjere