Inspektim i Drejtoreshës së Përgjithshme tek investimi i përfunduar i Emin Dushi, pjesë e programit IPARD II.

  • 14/01/2021
  • Qarku Korce
  • Drejtoresha e Përgjithshme, Përfituesi i investimit
  • Drejtoresha e Përgjithshme e AZHBR, Pjesëtarë të tjerë