Inspektim i Kryeministrit për punimet infrastrukturore

  • 15/01/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë