Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve të një blloku pallatesh

  • 15/01/2021
  • Rrethi Krujë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë