Inspektim i Kreministrit pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”

  • 13/01/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë