Inspektim i Kryeministrit pranë një qendre shëndetësore

  • 14/01/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë