Inspektim i Kryeministrit në një qendër shëndetësore

  • 16/01/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë