Inspektim i Kryeministrit pranë një qendre shëndetësore të qytetit

  • 15/01/2021
  • Qarku Shkodër
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë