Inspektim i Kryeministrit në një nënstacion elektrik të Operatorit të Sistemit të Transmetimit

  • 16/01/2021
  • Qarku Fier
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë