Më datë 30.12.2020 Kryetari I Bashkisë Tiranë Erion Veliaj ka publikuar në faqjen e tij të Facebook-ut ku së bashku me deputetin e Kuvendit të Shqipërisë Xhemal Qealiaj ka inaguruar veprimtari duke dorëzuar banesën e rindërtuar pas tërmetit familjes së Hider Danit dhe Dan Danit ne Zall-Herr me mbishkrimin: “Edhe familjet e Hider Danit dhe Dan Danit👨‍👩‍👧‍👧 nga Zall-Herri📍hynë sot në shtëpitë e tyre të rindërtuara.Edhe familjet e Hider Danit dhe Dan Danit nga Zall-Herrihynë sot në shtëpitë e tyre të rindërtuara. Krenar për ekipin e Bashkisë së Tiranës, që po strehon çdo ditë familjet e prekura nga tërmeti i vitit të shkuar. ”

Ky veprim I Kryetarit të Bashkisë Tiranë Erion Veliaj bie ndesh me vendimin nr.9 datë 24.12.2020 të miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi i kryer prej tij sipas nenit 3 të këtij vendimi parashikohet si ‘veprimtari te ndaluara per tu promovuar’. Më konkretisht në pikën 1.1, gërma “d” e tij parashikohet se ‘veprimtarite e ndaluara per tu promovuar’ janë veprimtari publike që përfshijnë mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara ose në proces rindërtimi nga fatkeqësite natyrore.

Për sa mësipër kerkojmë nga ana juaj shqyrtimin e rastit konkret dhe marrjen e masave administrative sipas parashikimeve të vendimit.

https://www.facebook.com/38316716925/videos/389871772082149/