Më datë 27.12.2020 Kryetari I Bashkisë Tiranë Erion Veliaj ka publikuar në faqjen e tij Facebook një aktivtet me karakter public ku së bashku me Ministrin e ërtimit Arben Ahmetaj dhe Prefektin e Tiranës Toni Gogu dorëzojne banesën e rindërtuar pas tërmetit familjes Qani Merepezës, Rifat dhe Ibrahim Myrtës në Pezë me mbishkrimin Vazhdon kthimi në banesë🏡 i banorëve të prekur nga tërmeti i 26 nëntorit. Vazhdon kthimi në banesë i banorëve të prekur nga tërmeti i 26 nëntorit. Familjet e Qani Merepezës, Rifat dhe Ibrahim Myrtës në Pezë hynë sot në shtëpitë e tyre të reja, të sapo rindërtuara, ku do të festojnë Vitin e Ri. ”.

Ministri I Rindërtimit Arben Ahmetaj, Kryetari I Bashkisë Tiranë Erion Veliaj dhe Prefekti I Tiranës Toni Gogu janë subjekt I vendimit nr.9 datë 24.12.2020 për “Rregullat e raportimit te veprimtarive me karakter public te cdo institucioni public, e me capital shteteror, agjencive, enteve shteterore, kategorite e veprimtarive te ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarise, sjelljes dhe perdorimit te burimeve njerezore, financiare dhe logjistike te administrates shteterore para zgjedhjeve” të miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi I kryer prej tyre sipas nenit 3 të këtij vendimi parashikohet si “veprimtari te ndaluara per tu promovuar”. Më konkretisht në pikën 1.1, gërma “d” e tij parashikohet se “veprimtarite e ndaluara per tu promovuar” janë veprimtari publike që përfshijnë mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara ose në proces rindërtimi nga fatkeqësite natyrore.

Për sa mësipër kërkojmë shqyrtimin nga ana juaj për rastin konkret dhe marrjen e masave administrative sipas parashikimeve të vendimit të miratuar.

https://www.facebook.com/38316716925/videos/190738619415813/