Më datë 25.12.2020 Kryetari I Bashkisë Erion Veliaj ka publikuar në faqjen e tij Facebook  disa foto të një veprimtarie ku së bashku me Kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe Administratorin e Njësisë Administrative Zall-Herr Arben Maloku I dorëzojne nje familjeje banesën e rindërtuar pas tërmetit.

Kryeministri I Shqipërisë Edi Rama, Kryetari I Bashkisë Erion Veliaj dhe Administratori I Njësisë Administrative Zall-Herr Arben Maloku  jane subjekt I vendimit nr.9 datë 24.12.2020 të miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi I kryer prej tyre sipas nenit 3 të këtij vendimi parashikohet si “veprimtari te ndaluara per tu promovuar”. Më konkretisht në pikën 1.1, gërma “d” e tij parashikohet se “veprimtarite e ndaluara per tu promovuar” janë veprimtari publike që përfshijnë mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara ose në proces rindërtimi nga fatkeqësitë natyrore.

Për sa më sipër kërkojme shqyrtimin nga ana juaj për rastin konkret dhe marrjen e masave administrative sipas parashikimeve të vendimit të mësipërm

https://www.facebook.com/ErionVeliaj/photos/a.10159091604826926/10159091588721926