Më datë 27.12.2020 Kryeministri I Shqipërise Edi Rama ka publikuar në faqjen e tij Facebook një aktivitet me karakter public ku së bashku me Kryetarin e Bashkisë Tiranë Erion Veliaj I dorëzon disa qytetarëve celësat e banesave të rindërtuara nga tërmeti me mbishkrimin: MIRËMËNGJES
dhe me disa nga shtëpitë e rindërtuara në Tiranë, ndërkohë që rikthimi në banesa të reja vijon çdo ditë për të prekurit nga tërmeti, ju uroj një të dielë të qetë ”

Kryeministri I Shqipërise Edi Rama dhe Kryetari I Bashkisë Tiranë Erion Veliaj janë subjekt I vendimit nr.9 datë 24.12.2020 për “Rregullat e raportimit te veprimtarive me karakter public te cdo institucioni public, e me capital shteteror, agjencive, enteve shteterore, kategorite e veprimtarive te ndaluara, si dhe monitorimin e veprimtarise, sjelljes dhe perdorimit te burimeve njerezore, financiare dhe logjistike te administrates shteterore para zgjedhjeve” të miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi I kryer prej tyre sipas nenit 3 të këtij vendimi parashikohet si “veprimtari te ndaluara per tu promovuar”.

Më konkretisht në pikën 1.1, gërma “d” e tij parashikohet se “veprimtarite e ndaluara per tu promovuar” janë veprimtari publike që përfshijne mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara ose në proces rindërtimi nga fatkeqësite natyrore.

Për sa mësipër kërkojmë shqyrtimin nga ana juaj për rastin konkret dhe marrjen e masave  administrative sipas parashikimeve të vendimit.

https://www.facebook.com/watch/?v=238147354359789