Më datë 31.12.2020 Kryeministri I Shqipërise Edi Rama ka publikuar në faqjen e tij Facebook një veprimtari ku ka dorëzuar banesën e rindërtuar nga tërmeti qytetarëve në XhafZotaj, Shijak së bashku me Kryetarin e Bashkisë Shijak Elton Arbana me mbishkrimin: “ Xhafzotaj, Shijak – Vazhdon kthimi në shtëpitë e reja i familjeve të prekura nga tragjedia e 26 nëntorit#GËZUAR

Veprimi I Kryeministrit të Shqipërise Edi Rama dhe Kryetarit të Bashkisë Shijak Elton Arbana bie ndesh me vendimin  nr.9 date 24.12.2020 të miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi i kryer prej tij sipas nenit 3 të këtij vendimi parashikohet si ‘veprimtari të ndaluara për tu promovuar’. Më konkretisht në pikën 1.1, gërma “d” e tij parashikohet se ‘veprimtaritë e ndaluara për tu promovuar’ janë veprimtari publike që përfshijne mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara oseë proces rindërtimi nga fatkeqësite natyrore.

Për sa mësipër kërkojme shqyrtimin e rastit nga ana juaj dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të vendimit të mësipërm.

https://www.facebook.com/138734771522/videos/426564205372575/