Më datë 31.12.2020 Kryeministri I Shqipërise Edi Rama ka publikuar në faqjen e tij Facebook një veprimtari ku ka dorëzuar celësat e  banesës së rindërtuar nga tërmeti qytetarëve në Maminas, Shijak së bashku me Kryetarin e Bashkisë Shijak Elton Arbana me mbishkrimin: “Maminas, Shijak – Sot bëhen plot 400 familje të kthyera në shtëpinë e re në këtë bashki, pas humbjes tragjike të strehës një vit më parë #GËZUAR

Veprimi I Kryeministrit te Shqipërisë Edi Rama dhe Kryetarit të Bashkisë Shijak Elton Arbana bie ndesh me vendimin  nr.9 date 24.12.2020 të miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi i kryer prej tij sipas nenit 3 të këtij vendimi parashikohet si ‘veprimtari të ndaluara për tu promovuar’. Më konkretisht në pikën 1.1, gërma “d” e tij parashikohet se ‘veprimtarite e ndaluara për tu promovuar’ janë veprimtari publike që përfshijnë mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara ose në proces rindërtimi nga fatkeqësite natyrore.

Për sa mësipër kërkojme shqyrtimin e rastit nga ana juaj dhe marrjen e masave sipas parashikimeve të vendimit të mësipërm.

https://www.facebook.com/138734771522/videos/698262220889551/