Më datë 25.12.2020 Kryeministri I Shqipërise Edi Rama ka publikuar në faqjen e tij Facebook një veprimtari ku  Ministri I Rindërtimit Arben Ahmetaj së bashku me Kryetarin e Bashkisë  së Shijakut  Elton Arbana I kanë dorëzuar celësin e shtëpisë së rindërtuar nga tërmeti familjes së Tahir Barretit dhe familjes së Gjovalin Markut në Maminas,Shijak me mbishkrimin:  “ Maminas, Shijak – Dy gëzime në një ditë për familjen e Tahir Barretit dhe Gjovalin Markut në Maminas, që ditën e Krishtlindjeve do ta festojnë në shtëpitë e tyre të reja, më të mëdha, më të forta e më të bukura se ato që humbën. Shumë familje të tjera do të gëzohen brenda 31 Dhjetorit në shtëpitë e reja. Në të gjithë bashkinë Shijak do të ndërtohen 567 banesa individuale ndërsa këtë javë miratuam edhe vendimin për 85 familje, që do të trajtohen me pagesë në dorë për rindërtimin e shtëpive të tyre, të cilat për arsye objektive nuk mund të rindërtohen aty ku u shembën”.

Ministri I Rindërtimit Arben Ahmetaj dhe Kryetari I Bashkisë së Shijakut Elton Arbana janë subjekt I vendimit nr.9 datë 24.12.2020 të miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi I kryer prej tyre sipas nenit 3 te këtij vendimi parashikohet si “veprimtari të ndaluara për tu promovuar”. Më konkretisht në pikën 1.1, gërma “d” e tij parashikohet se “veprimtaritë e ndaluara për tu promovuar” janë veprimtari publike që përfshijnë mbështetjen dhe promovimin e objekteve të rindërtuara ose në proces rindërtimi nga fatkeqësitë natyrore.

Për sa më sipër kërkojmë shqyrtimin nga ana juaj për rastin konkret dhe marrjen e masave administrative sipas parashikimeve të vendimit të mësipërm.

https://www.facebook.com/138734771522/videos/1729601730541124/