Inspektim; Fillimi i punimeve per rikonstruktimin e shkolles 9-vjeçare “Mehent Babamusta”

  • 12/01/2021
  • Kavaje
  • Kryetari i Bashkise
  • Kryetari i Bashkise dhe te tjere