Prezantimi i dokumentit te politikave strategjike per menaxhimin e mbetjeve i miratuar ne 2020, mundesite e bashkepunimit dhe implementimi i dokumentit te strategjise.  Diskutime mbi ceshtjet ne fushen e mjedisit dhe mbetjeve.

  • 12/01/2021
  • 13:30-15;00
  • aktiviteti do zhvillohet online
  • Ministri Klosi, Ambasadori Gjerman, zv Ministri i Infrastruktures dhe Energjise.
  • Perfaqesues nga donatoret dhe institicionet shteterore qe lidhen me implementiimin dhe zbatimin e politikave te strategjise kombetare te mbetjeve.