Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale nga tërmeti i 26 nëntorit  2019 në njësinë Administrative Farkë.

  • 11/01/2021
  • 09.00
  • Njësia Administrative Farkë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë, deputeti zonës dhe pjesëmarrës të tjerë