Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të procesit të rindërtimit të banesave individuale, të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore, tërmeti i datës 26 nëntor 2019, në Njësinë Administrative Zall-Herr.

  • 12/01/2021
  • 14.30
  • Njesia Administrative Zall-Herr
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë, Ministri i Shtetit për Rindërtimin dhe pjesëmarrësit e tjerë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë, Ministri i Shtetit për Rindërtimin, deputeti i zonës, administratori Njësisë Administrative nr. 9 dhe pjesëmarrës të tjerë