Inspektim i Kryeministrit për përfundimin e punimeve të një shkolle

  • 11/01/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë