Inspektim për përfundimin e punimeve të banesave

  • 12/01/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë