Inspektim në qarkun Tiranë. Pjese e axhendes se KM.

  • 11/01/2021
  • 10:00 - 12:00
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri Z. Edi Rama
  • Personat pergjegjes per investimet