Inspektim i Ministres se Financave dhe Ekonomise ne biznese te sektorit bujqesor dhe agrobujqesor dhe te sektorit te tregtise per politikat fiskale dhe ecurine e skemes se subvencionimit per fermeret.

  • 08/01/2021
  • Qarku Vlore
  • Ministrja Anila Denaj, Pjesemarres te tjere
  • Ministrja Anila Denaj, Pjesemarres te tjere