Inspektim i Kryeministrit për punimet e një shkolle

  • 09/01/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë të stafit