Inspektimi i punimeve te ndërtimit të shkollës 9-vjeçare “Hasan Vogli” të dëmtuar nga fatkeqesia natyrore, tërmeti i dates 26 nëntor 2019, Njësia  Administrative nr. 9.

  • 09/01/2021
  • 12.00
  • Njesia Administrative nr. 9
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë, Ministri i Shtetit për Rindërtimin dhe pjesëmarrësit e tjerë
  • Kryeministri, Kryetari i Bashkisë, Ministri i Shtetit për Rindërtimin, deputeti i zonës, administratori Njësisë Administrative nr. 9 dhe pjesëmarrës të tjerë