Vizitë e Drejtoreshës  Përgjithshme  emisionin Opinion, tek ferma blegtorale e mbështetur nga programi IPARD II, me qëllim informimi I teknologjisë moderne  implementohet në fermat e mëdha blegtorale.

  • 07/01/2021
  • Lushnje
  • Drejtoresha e Pergjithshme e Azhbr, drejtuesi i emisionit, perfituesi i investimit
  • Drejtoresha e Pergjithshme e Azhbr, pjestare te tjere