Aktivitete të hapura për publikun, për të evokuar rrugën 108-të vjeçare të Policisë së Shtetit.

  • 13/01/2021
  • Në intervalin nga ora 10:00-13:00
  • Strukturat policore qendrore dhe vendore.
  • Titullarët e strukturave policore qendrore dhe vendore.
  • Drejtues, punonjës policie, të ftuar, brenda numrit të lejuar nga aktet ligjore dhe nënligjore për pandeminë.