Takim degjese me Kryetarin e Bashkise Konispol dhe njesite administrative per Buzhetin e vitit 2021.

  • 08/01/2021
  • Qarku Vlore
  • Ministrja Anila Denaj, Pjesemarres te tjere
  • Ministrja Anila Denaj, Pjesemarres te tjere