Përgjegjës sektori  AZHBR i ftuar  RTSH 2, me qëllim informimin rreth vijueshmërisë  aplikimeve  programit IPARD II thirrja e tretë.

  • 08/01/2021
  • RTSH2
  • Pergjegjes sektori DPAP, drejtuesi i emisionit
  • Pergjegjes sektori DPAP, drejtuesi i emisionit