Ky projekt eshte i finacuar nga qeveria Gjermane nepermjet GIZ. Qellimi eshte trajtimi i mbetjeve organike dhe kthimi i tyre ne pleh organik, qe do te perdoret per bujqesine.

  • 13/01/2021
  • 10:00
  • Bashkia Cerrik
  • Ministri Klosi, Perfaqesues te projektiot GIZ dhe Kryetari i Bashkise
  • perfituesit e projektit qe jane fermeret dhe bashkia Cerrik