Me date 31.12.2020 Kryetari I Bashkise Tirane Erion Veliaj ka publikuar ne faqen e tij te Facebook-ut  nje veprimtari gjate te ciles ka vizituar shtepine e rindertuar  pas termetit te nje qytetari ne Baldushk te quajtur Bajram me mbishkrimin Ta gëzosh shtëpinë e re, Bajram! Ashtu si familja jote, edhe shumë familje të tjera do ta kalojnë Vitin e Ri në banesën e saporindërtuar, pas një pune të vështirë për t’u ringritur edhe më të fortë pas tërmetit dhe pandemisë. Me të njëjtin përkushim, si këtu në Baldushk, do ta nisim edhe vitin 2021. ”

Kryetari i Bashkise Tirane  Erion Veliaj eshte subjekt i vendimit nr.9 date 24.12.2020 te miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi i kryer prej tij sipas nenit 3 te ketij vendimi parashikohet si ‘veprimtari te ndaluara per tu promovuar’. Me konkretisht ne piken 1.1, germa “d” e tij parashikohet se ‘veprimtarite e ndaluara per tu promovuar’ jane veprimtari publike qe perfshijne mbeshtetjen dhe promovimin e objekteve te rindertuara ose ne proces rindertimi nga fatkeqesite natyrore.

Per sa mesiper kerkojme shqyrtimin e rastit nga ana juaj dhe marrjen e masave sipas parashikimeve te vendimit te mesiperm.

https://fb.watch/2OXmNruo6K/