Me date 05.01.2021 Kryetari I Bashkise Tirane Erion Veliaj ka publikuar ne faqen e tij te Facebook-ut nje veprimtari gjate te ciles I ka dorezuar celesin dhe dokumentat e shtepise se  rindertuar nga termeti familjes se Hekuran Balles, Shyqeri Shabanit dhe Alfred Treses ne Baldushk me mbishkrimin: “E nisim mbarë vitin e ri në shtëpitë e saporindëruara të Hekuran Ballës, Shyqeri Shabanit, Alfred Tresës në Baldushk – 2021 është viti i ringritjes! ”. Gjithashtu lajmi eshte transmetuar ne edicionin e lajmeve te televizionit “News 24”.

Kryetari i Bashkise Tirane  Erion Veliaj eshte subjekt i vendimit nr.9 date 24.12.2020 te miratuar nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe veprimi i kryer prej tij sipas nenit 3 te ketij vendimi parashikohet si ‘veprimtari te ndaluara per tu promovuar’. Me konkretisht ne piken 1.1, germa “d” e tij parashikohet se ‘veprimtarite e ndaluara per tu promovuar’ jane veprimtari publike qe perfshijne mbeshtetjen dhe promovimin e objekteve te rindertuara ose ne proces rindertimi nga fatkeqesite natyrore dhe ne piken 1.3 te nenit 3 parashikohet si veprimtari e ndaluar edhe shperndarja e lejeve te legalizimit te ndertimeve.

Per sa mesiper kerkojme shqyrtimin e rastit nga ana juaj dhe marrjen e masave sipas parashikimeve te vendimit.