Inspektim për procesin e Popullimit, i cili ka nisur në vitin 2016. Bashkimi i dy regjistrave, atij të Adresave (RKA) dhe Regjistrit të shtetasve (RKGJC) , përfitimet e qytetarit. Korça, qyteti me infrastrukturën model të adresave. 

  • 25/01/2021
  • Korce
  • Ministri i Brendshem, Kryetari i Bashkisë, Drejtori i DPGJC
  • Ministri i Brendshem, Kryetari i Bashkisë, Drejtori i DPGJC