Inspektim në zyrën e Njësisë Administrative Kashar, Tiranë, me qellim sqarimin per qytetaret te procedures se deklarimit te sakte te vendbanimit, procedure per te cilen, me nismë të dy deputetëve, vjeshtën e kaluar u hoq sanksioni administrativ. 

  • 11/01/2021
  • 10:00
  • Zyra GJC, Kashar
  • Ministri i Brendshem
  • Ministri, Drejtori i DPGJC, Administratori i Kasharit