Video në media dhe rrjete sociale, për të nxitur qytetarët të aplikojnë për ID karta, te skaduara dhe te parinovuara qe nga 2019. 

  • 21/01/2021
  • Durres
  • Ministri, Kryetarja e Bashkisë Durrës
  • Ministri, Drejtori i DPGJC, Kryetarja e Bashkisë Durrës