Inspektim Komisariati Dixhital – Update i aplikacionit Polici Dixhital në duart e qytetarit dhe risitë. Nxitje për cdo qytetar të denoncojë paligjshmërinë, në kushte anonimati, duke prodhuar më shumë siguri publike. 

  • 29/01/2021
  • Salla Operative e Policise Tirane
  • Zv.Ministrja Kuko, Drejtori i PSH
  • Zv.Ministrja Kuko, Drejtori i PSH, Drejtori i DVP Tiranë + 5 punonjës të Sallës Operative