Inspektim i Kryeministrit tek banesat që janë në proces rindërtimi si dhe inspektim i ambienteve të përbashkëta

  • 05/01/2021
  • Qarku Durrës
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë