Inspektim për punimet e rikualifikimit urban pranë qendrës së qytetit 

  • 04/01/2021
  • Qarku Vlorë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë